Rượu Võ Xá – Quảng Bình

1783

Rượu Võ Xá được sản xuất bởi Hợp Tác Xã SX-KD Rượu Làng Nghề Võ Xá, Thôn Tây, Xã Võ Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình. Rượu Võ Xá đuợc sản xuất bằng phương pháp lên men cổ truyền của làng Võ Xá từ hàng trăm năm nay, từ thời Chúa Nguyễn mở mang bờ cõi Phương Nam. Hương vị tuyệt hảo của rượu Võ Xá được tạo thành từ nguồn nước ngầm thiên nhiên của Động Cát Trắng.